O nas

Działalnością Fundacji Braci Morawskich chcemy chcemy okazać wdzięczność krajowi, który nas w przeszłości gościł. Powołanie do Polski rozwijamy od lat 90, gdy nasza działalność koncentrowała się w szczególności na obszarze przygranicznym (powstała fundacja "Euronisa"). Nowa Sól, w szczególności brat Kleinschmidt, wstąpił w XIX w jako pierwszy do wizji formulowanej poniżej, gdy w Czechach znowu zasadził Jednotę Bratrską, która była 250 latna uchodźstwie.

Nasza Wizja: "Znowu odbudować co zburzone, i znowu zasadzić co opuszczone."

Misja Fundacji:  "Inspirować lokalne społeczeństwa wartościami naszych ojców"

Na wspólnych wartościach chcemy rozwinąć współpracę z samorządem lokalnym i innymi instytucjami, spółkami czy organizacjami pozarządowymi.

Wyznawane wartości:

  • Pokora - co zasiejesz to i żąć będziesz - świat nie kręci się wokół nas
  • Prawda - jest niezbędnym warunkiem istnienia zaawansowanej kultury, w której ludzie mogą współpracować w zaufaniu. Kłamstwo niszczy całe społeczeństwa, rodziny, ale także życie indywidualne (np uzależnienie, problemy finansowe).
  • Wierność - daje życiu wartość, pozwala nam osiągać wzniosłe cele, zapewnia nam i naszym bliskim bezpieczeństwo i ochronę.
  • Służba - szczęście człowieka pochodzi z wewnątrz i prowadzi nieuchronnie do drugich, którzy potrzebują naszej pomocy.
  • Wolność - wolna wola jest darem, który pozwala nam kochać innych. Szanujemy wolność innej osoby w jej wyboru, jak żyć, komu ufać.

Prace Fundacji określają wyznawane wartości, zapraszamy do współpracy wszystkich, którym są te wartości i nasza praca bliskie, bez potrzeby dzielić się naszą nadzieją, albo przyjąć wiare tej czy owej grupy religijnej.

Wartości Fundacji opierają się na chrześcijańskich korzeniach, zainspirowane są życiem pierwotnego kościoła i ponad 550 letą historią praktycznego życia Jednoty Braterskiej. Dla założycieli Fundacji Jezus stał się źródłem życia, które charakteryzują powyższe wartości. Rozpoznajemy własną słabość, ale także Jego moc, która przemienia nas przez podłączenie z żywym Jezusem.